(Tiếng Việt) Công ty TNHH Balee One Thương hiệu Adela INC vinh danh top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng Châu Á Thái Bình Dương 28/10/2018