(Tiếng Việt) TÁC DỤNG TUYỆT DIỆU CỦA CÂY KẾ SỮA VỚI LÀN DA VÀ SỨC KHỎE

News1

là những tập hợp những thuộc tính và điều kiện người mua thường mong đợi khi mua sản phẩm

Best Quality Function

Lợi ích cốt lõi: là công dụng hay lợi ích cơ bản mà người mua đã mua;; Sản phẩm chung: là sản phẩm cơ bản được thừa nhận đúng như thực trạng của nó;; Sản phẩm mong đợi: là những tập hợp những thuộc tính và điều kiện người mua thường mong đợi khi mua sản phẩm